Petra Vrtalová

Narodila jsem se roku 1995 v Praze, trvale však žiji v Třebíči. Jsem letošní absolventkou třebíčského gymnázia. Již od mládí ráda kreslím.
Můj první velký úspěch se ovšem dostavil až na základní škole, kdy jsem získala 3. místo ve výtvarné soutěži pro školní mládež na téma “Dej na sebe pozor, mami, dej na sebe pozor, tati!“ Diplom mi předával státní tajemník JUDr. Petr Šimerka v Praze.
Dále mi základní škola udělila třikrát titul ,,Výtvarník roku“.
Také jsem získala 3. místo v soutěži ,,Stánky“,cenu za zpracování díla v soutěži ,,Plakát“ v rámci Zdravého města Třebíč, diplom za reprezentaci Základní školy Horka-Domky a města Třebíč, 3.místo v soutěži ,,Navrhni svůj dům“ a pamětní list za účast ve finále, diplom za umístění ve stříbrném pásmu v celostátní výtvarné soutěže ,,Česko mýma očima aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska“, uznání od třebíčského gymnázia za výtvarnou činnost a šek od MUDr. Jiřího Běhounka za nominaci na Talent Vysočiny 2015.
Také jsem byla oslovena novinářkou z Gruzie – S. Asatiani, která otiskne mé dílo v gruzínské knize.
Kromě toho jsem absolvovala kurzy se zaměřením na portrét. Svou kresbu zaměřuji převážně na portréty.
Mimo kreslení mám také ráda cestování a od září nastupuji na vysokou školu ekonomickou.